فروش دامین های برتر

نویسنده : علیزاده
فروش دامین های برتر
بازدید: 8,380
تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۱/۲۱

دامین های برتر

فروش دامین های برتر

در زیر لیستی از دامنه های برتر . آی آر (IR.) قرار گرفته است. تمام دامین های برتر در کپی رایت قانونی گروه طراحی آوا و به نام آقای غلامرضا علیزاده به شناسه ایرنیک ( ga284-irnic ) می باشد .

سفارش دامنه ها

  1. ابتدا دامنه خود را انتخاب کنید
  2. سپس فرم درخواست دامنه را تکمیل کنید » فرم سفارش دامنه
  3. پس از تایید اطلاعات, کد انتقال دامنه برای شما ارسال می شود.

بررسی مشخصات دامنه

جهت بررسی مشخصات مالک دامنه می توانید از هویز دامنه استفاده کنید » هویز دامنه

پیشنهاد قیمت

همچنین می توانید قیمت پیشنهادی خود را از طریق فرم مربوطه ارسال کنید » پیشنهاد قیمت دامنه

توجه: سامانه فروش دامنه تغییر کرده است کلیک کنید » دامنه های رند ir

 

دامنه های زیر در مالکیت آقای احسان لطفی قرار دارد

ردیفدامنهنام دامنه فارسیقیمت (تومان)
۱mrtile.irآقای کاشی۵۰.۰۰۰
۲anica.irآنیکا۵۰.۰۰۰
۳blackpage.irصفحه سیاه۵۰.۰۰۰
۴ggu.irسه حرفی۱۰۰.۰۰۰
۵yax.irسه حرفی۲۰۰.۰۰۰
۶qbr.irسه حرفی۱۰۰.۰۰۰
۷swz.irسه حرفی۱۰۰.۰۰۰
۸ykv.irسه حرفی۱۰۰.۰۰۰
۹babyfans.irطرفداران کودک۵۰.۰۰۰
۱۰farsdeco.irفارس دکو۵۰.۰۰۰
۱۱decorbrand.irبرند دکوراسیون۱۵۰.۰۰۰
۱۲brandcity.irشهر برند۳۰۰.۰۰۰
۱۳dekorcity.irشهر دکور۵۰.۰۰۰
۱۴decorina.irدکورینا۵۰.۰۰۰
۱۵decorinfo.irاطلاعات دکوراسیون۱۰۰.۰۰۰
۱۶worlddecor.irجهان دکوراسیون۱۵۰.۰۰۰
۱۷decorworld.irجهان دکوراسیون۱۵۰.۰۰۰
۱۸aboofazel.irابوفاضل۵۰۰.۰۰۰
۱۹choobnama.irچوب نما۳۰۰.۰۰۰
۲۰kishsanat.irکیش صنعت۳۰۰.۰۰۰
۲۱tebsanat.irطب صنعت۳۰۰.۰۰۰
۲۲siminsanat.irسیمین صنعت۳۰۰.۰۰۰
۲۳esfehansanat.irاصفهان صنعت۳۰۰.۰۰۰
۲۴pendargostar.irپندار گستر۳۰۰.۰۰۰
۲۵zarsima.irزر سیما۳۰۰.۰۰۰
۲۶zarkade.irزر کده۳۰۰.۰۰۰
۲۷didehnegar.irدیده نگار۳۰۰.۰۰۰
۲۸javaherkar.irجواهرکار۳۰۰.۰۰۰
۲۹danakar.irدانا کار۳۰۰.۰۰۰
۳۰farasepidar.irفراسپیدار۳۰۰.۰۰۰
۳۱maskansite.irسایت مسکن۲۰۰.۰۰۰
۳۲patinepersian.irپتینه پرشین۳۰۰.۰۰۰
۳۳netpersian.irنت پرشین۱۰۰.۰۰۰
۳۴esellers.irفروشنده۵۰.۰۰۰
۳۵۳day.irروز سوم۵۰.۰۰۰
۳۶pishrosanat.irپیشرو صنعت۳۰۰.۰۰۰
۳۷sharghsanat.irشرق صنعت۳۰۰.۰۰۰
۳۸garmasanat.irگرما صنعت۳۰۰.۰۰۰
۳۹atlassanat.irاطلس صنعت۳۰۰.۰۰۰
۴۰posheshsanat.irپوشش صنعت۳۰۰.۰۰۰
۴۱komesazan.irکومه سازان۳۰۰.۰۰۰
۴۲centerprint.irمرکز چاپ۳۰۰.۰۰۰
۴۳pianoiran.irپیانو ایران۳۰۰.۰۰۰
۴۴irankf.irایران کی اف۵۰۰.۰۰۰
۴۵mrmug.irآقای لیوان۱۵۰.۰۰۰
۴۶mashadinfo.irاطلاعات مشهد۱۵۰.۰۰۰
۴۷entekhabma.irانتخاب ما۳۰۰.۰۰۰
۴۸pay2pay.irپی ۲ پی۱.۰۰۰.۰۰۰
۴۹mrstar.irآقای ستاره۵۰.۰۰۰
۵۰mrdot.irآقای نقطه۵۰.۰۰۰
۵۱offin.irتخفیف۵۰.۰۰۰
۵۲hotbrand.irبرند های برتر۳۰۰.۰۰۰
۵۳newtakhfif.irتخفیف جدید۵۰.۰۰۰
۵۴citymalls.irشهر بازار۳۰۰.۰۰۰
۵۵drdiet.irدکتر رژیم۳۰۰.۰۰۰
۵۶mrgroupon.irآقای گروپن۱۰۰.۰۰۰
۵۷dailyadds.irتبلیغات روزانه۱۵۰.۰۰۰
۵۸offgir.irتخفیف بگیر۵۰.۰۰۰
۵۹niceman.irمرد خوب۵۰.۰۰۰
۶۰namecheap.ir۵۰.۰۰۰
۶۱pencils.irمداد ها۱۰۰.۰۰۰
۶۲badnews.irخبر بد۳۰۰.۰۰۰
۶۳superhero.irابر قهرمان۱۰۰.۰۰۰
۶۴payus.irپرداخت ما۱.۰۰۰.۰۰۰
۶۵homeprice.irقیمت خانه۵۰.۰۰۰
۶۶drsale.irدکتر فروش۳۰۰.۰۰۰
۶۷makeoffer.irساخت تخفیف۵۰.۰۰۰
۶۸shadinews.irشادی نیوز۳۰۰.۰۰۰
۶۹handtools.irابزار دست۵۰.۰۰۰
۷۰worldmarkets.irفروشگاه های دنیا۵۰.۰۰۰
۷۱mrinvestor.irآقای سرمایه گذار۵۰.۰۰۰
۷۲۱۲۳۴ir.ir۵۰.۰۰۰
۷۳homeless.irفروش خانه۵۰.۰۰۰
۷۴gmailplus.irجیمیل پلاس۵۰.۰۰۰
۷۵۷۲۴on.ir۳۰۰.۰۰۰
۷۶۷۲۴i.ir۵۰۰.۰۰۰
۷۷۷۲۴ir.ir۵۰۰.۰۰۰
۷۸۷۲۴buy.ir۵۰۰.۰۰۰
۷۹mymix.ir۵۰.۰۰۰
۸۰mrshoe.irآقای کفش۵۰.۰۰۰
۸۱myebuy.ir۱۵۰.۰۰۰
۸۲icharging.irشارژ من۵۰.۰۰۰
۸۳motorist.irموتوریست۱۰۰.۰۰۰
۸۴bazar777.irبازار ۷۷۷۱۰۰.۰۰۰
۸۵۱۱۰۱۲۰.ir۱۰.۰۰۰.۰۰۰
۸۶babydoctor.irدکتر کودک۱۵۰.۰۰۰
۸۷babydr.irدکتر کودک۱۵۰.۰۰۰
۸۸firstvote.irرای اول۳۰۰.۰۰۰
۸۹hotprice.irقیمت ویژه۵۰.۰۰۰
۹۰mrphoto.irآقای عکاس۱۰۰.۰۰۰
۹۱mrsphoto.irخانم عکاس۱۰۰.۰۰۰
۹۲mrhealth.irآقای سلامتی۵۰.۰۰۰
۹۳mrsdress.irلباس خانم۵۰.۰۰۰
۹۴consertcard.irبلیط کنسرت۱۰۰.۰۰۰
۹۵printcard.irپرنت کارت۵۰.۰۰۰
۹۶ketab8.irکتاب ۸۵۰.۰۰۰
۹۷mrtafrih.irآقای تفریح۵۰.۰۰۰
۹۸takhfifland.irسرزمین تخفیف۱۵۰.۰۰۰
۹۹sport-land.irسرزمین ورزش۱۵۰.۰۰۰
۱۰۰furnitureland.irسرزمین مبل۳۰۰.۰۰۰
۱۰۱mrsearcher.irآقای جستوگر۵۰.۰۰۰
۱۰۲hotelland.irسرزمین هتل۵۰.۰۰۰
۱۰۳festivalsale.irجشنواره فروش۳۰۰.۰۰۰
۱۰۵mrfurniture.irآقای مبل۵۰.۰۰۰
۱۰۶mrmarketing.irآقای فروش۵۰.۰۰۰
۱۰۷ebookmanager.irکتاب الکترونیکی۵۰.۰۰۰
۱۰۸bookmanager.irمدیر کتاب۵۰.۰۰۰
۱۰۹mrteacher.irآقای معلم۱۰۰.۰۰۰
۱۱۰futurecard.irکارت آینده۵۰.۰۰۰
۱۱۱offfuture.irتخفیف آینده۵۰.۰۰۰
۱۱۲futureland.irسرزمین آینده۵۰.۰۰۰
۱۱۳mrsnews.irاخبار بانوان۳۰۰.۰۰۰
عضویت در خبرنامه ایمیلی

با عضویت در خبرنامه ایمیلی آوا می توانید آخرین اخبار, مقالات آموزشی, قالب های رایگان و هرآنچه که برای داشتن یک وب سایت قدرتمند نیاز دارید در ایمیل خود دریافت کنید.